Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, technieken en toepassingsvormen baggeren - Milieuschijfsnijkop

Bij de milieuschijfsnijkop wordt de grond losgesneden met behulp van een cilindervormige snijkop die om een verticale as draait en aan de onderzijde afgesloten is met een vlakke plaat. De snijkop is afgeschermd van het omringende water door een cilindervormige plaat die telkens om het mes wordt geroteerd bij het veranderen van de zwaairichting van het baggerschip. Bij een kleinere breshoogte dan de meshoogte van de snijkop wordt ter plaatse van de bres de snijkop afgeschermd door een automatisch in hoogte verstelbaar schild. De afscherming van de kop zorgt ervoor dat de uitwisseling met het omgevingswater minimaal is. Voor het nauwkeurig baggeren van taluds kan de oriëntatie van de snijkop worden aangepast. De schijfsnijkopzuiger is met name geschikt voor het baggeren van (dunne) lagen slib die met een hoge concentratie worden aangezogen. De laagdikten kunnen variëren van 0,1 tot 0,8 m. De milieuschijfkop is geïllustreerd in de figuur.