Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, technieken en toepassingsvormen baggeren - Veegkop

De veegkop is vergelijkbaar met de sleepkop van een hopperzuiger. De zuiger combineert daarmee de voordelen van een stationaire zuiger voor het baggeren van relatief grote oppervlakken en die van het gebruik van een veegkop zonder draaiende delen zodat vertroebeling beperkt blijft. De veegkop is aangebracht aan het einde van de zuigbuis en is opgesteld loodrecht op de zwaairichting. Door een verstelbaar vizier wordt de veegkop beurtelings geopend en gesloten respectievelijk in de zwaairichting en tegengesteld daaraan. De aangesneden grond wordt met een minimum aan omgevingswater gemengd. De aangesneden laagdikte varieert tussen de 0,2 en 0,6 m.

De veegkopzuiger is geschikt voor het baggeren van slib.