Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, technieken en toepassingsvormen baggeren - Wormwiel

De milieuwormwielzuiger is eveneens speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verontreinigde waterbodem. Voor het verwijderen van materiaal is aan de zuigmond een wormwiel bevestigd. De wormwielzuiger is geschikt voor het verwijderen van lagen slib, zachte klei en losgepakt zand die over een grote oppervlakte verspreid zijn. Door automatisering van het baggerproces worden met dit systeem eveneens goede resultaten verkregen met betrekking tot baggernauwkeurigheid (ook in taluds), minimale mors en turbulentie.