Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, toepassingsgebied en vuistregels, milieusnijkop

Ruwe contour toepassingsgebied van milieusnijkop

milieusnijkopzuiger

 

type oppervlaktewater

kleine en grote binnenwateren

waterdiepte (m)

 

2,5

5

10

15

20

> 20

 

 

 

grondgesteldheid

 

veen

klei

silt

zand

grind

stenen

 

 

 

projectomvang (situ m³ x1.000)

 

1

5

10

50

100

>100

 

 

golfhoogte (m)

 

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

> 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepasbaar

 

Mogelijk toepasbaar

 

Niet toepasbaar

Tabel: Vuistregels voor toepassingsgebied (bij geldende voorwaarden) van milieusnijkop

milieusnijkop

positionering m.b.v. spudpalen en zijdraden

grof vuil

niet gevoelig

matig gevoelig

zeer gevoelig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontale baggernauwkeurigheid [m]

0,10

0,20

0,5

1,0

5

> 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verticale baggernauwkeurigheid [m]

0,05

0,10

0,15

0,2

0,25

>0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productie (netto m3/uur)

100

200

300

400

500

> 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concentratie [%]

20

40

60

80

100

 

 

veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grind1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mors [m]

0,05

0,10

0,15

0,2

0,25

>0,25

 

veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silt

 

 

 

 

 

 

 

 

zand

 

 

 

 

 

 

 

 

grind1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertroebeling [mg/l]

30

50

200

>200

 

 

 

 

veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grind1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kosten [€/m3]

1

2

3

4

5

> 5