Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, toepassingsgebied en vuistregels, milieuschijfsnijkop, veegkop, schaafkop en wormwiel

Ruwe contour toepassingsgebied van milieuschijfsnijkop, veegkop, schaafkop en wormwiel

milieuschijfsnijkop, veegkop, schaafkop, wormwiel

type oppervlaktewater

kleine en grote binnenwateren

waterdiepte [m]

 

2,5

5

10

15

20

> 20

 

 

 

grondgesteldheid

 

veen

klei

silt

zand

grind

stenen

 

 
 
 

 

projectomvang [situ m3 x 1.000]

 

1

5

10

50

100

>100

 

 

golfhoogte [m]

 

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

> 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepasbaar

 

 

Mogelijk toepasbaar

 

 

Niet toepasbaar

 

Tabel: Vuistregels voor toepassingsgebied (bij geldende voorwaarden) van milieuschijfsnijkop, veegkop, schaafkop en wormwiel

milieuschijfsnijkop, veegkop, schaafkop en wormwiel

positionering m.b.v. ankerdraden en/of ankerpunten op oever

grof vuil

niet gevoelig

matig gevoelig

zeer gevoelig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontale baggernauwkeurigheid [m]

0,10

0,20

0,5

1,0

5

> 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verticale baggernauwkeurigheid [m]

0,05

0,10

0,15

0,2

0,25

>0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productie (netto m3/uur)

100

200

300

400

500

> 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concentratie [%]

20

40

60

80

100

 

 

veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grind1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mors [m]

0,05

0,10

0,15

0,2

0,25

>0,25

 

veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silt

 

 

 

 

 

 

 

 

zand

 

 

 

 

 

 

 

 

grind1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertroebeling [mg/l]

30

50

200

>200

 

 

 

 

veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grind1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kosten [€/m3]

1

2

3

4

5

> 5