Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, kosten, sleephopperzuiger

De baggerkosten met een sleephopperzuiger worden geraamd tussen de € 1,– en de € 2,50 per situ m3. De kostprijs is onder meer afhankelijk van de volgende factoren:

  • grondgesteldheid;
  • laagdikte;
  • indien van toepassing; veiligheidsvoorzieningen i.r.t. aanwezige verontreiniging;
  • wijze van storten (onderwaterdepot of persen naar een depot op de wal);
  • persafstand bij depot op de wal;
  • vaarafstand in geval van een onderwaterdepot;
  • omvang van het werk;
  • eventuele hinder van passerende schepen.