Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, auger dredger

De auger dredger is een zuiger die voorzien is van een auger of wormwiel. Zij onderscheidt zich van de wormwielzuiger, doordat het werktuig met het wormwiel tijdens de baggeroperatie in naast elkaar gelegen banen wordt voortbewogen. De arm met daaraan het wormwiel is daarbij alleen in hoogte verstelbaar en kan niet worden geroteerd zoals dat bij de beschreven wormwielzuiger het geval is.
De kammen van het wormwiel zijn aan weerszijden van de zuigmond zodanig opgesteld dat het aangesneden materiaal in dwarsrichting naar de zuigmond wordt getransporteerd. Vandaar wordt het materiaal aangezogen en komt via de pomp in de persleiding terecht. Het wormwiel is aan de achterzijde afgeschermd om transport van gesneden materiaal naar de zuigmond te bevorderen en mors te voorkomen. Tevens is er een slibscherm aan de voorzijde van het wormwiel bevestigd om vertroebeling te voorkomen. Vanwege de langzame rotatiesnelheid en verplaatsing van de zuiger is de turbulentie minimaal.
De auger dredger is geschikt voor het verwijderen van dunne sliblagen. Afhankelijk van de grondgesteldheid bedraagt de maximale laagdikte 50 tot 70% van de diameter van het wormwiel.