Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Karakterisering verontreinigde waterbodems

Voor de karakterisering van een waterbodem zijn diverse voorschriften, protocollen en richtlijnen beschikbaar. Afhankelijk van de vraagstelling, de locatie en eventueel een voorgenomen activiteit zijn een of meer van deze regelingen van toepassing. Onderstaand zijn de meest gangbare voorschriften, protocollen en richtlijnen opgesomd.

  • vaststellen kwaliteit onderhoudsspecie [lit.29]
  • verkennend onderzoek (NVN5720) [lit.30]
  • oriënterend onderzoek [lit.15]
  • richtlijn nader onderzoek waterbodems [lit.16]
  • asbestonderzoek NTA5727 [lit.31]

Opgemerkt wordt dat het de genoemde regelingn voornamelijk gericht zijn op het achterhalen van de chemische en biologische samenstelling van de baggerspecie.