Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Polishing of nareinigingstechnieken voor baggerspecie

Polishen wordt toegepast om de kwaliteit van de zandfractie die ontstaat na bulkscheiding van baggerspecie verder te verbeteren. Technieken hiervoor zijn spiraalscheiding, schuimscheiding en magneetscheiding.

Schuimscheiding (flotatie)
Schuimscheiding is een flotatietechniek waarbij gesuspendeerde deeltjes zich hechten aan opstijgende luchtbellen. Het water/slib wordt met geselecteerde grensvlakactieve stoffen vermengd. Afhankelijk van het soort toegevoerde stof zullen deze zich selectief hechten aan bepaalde deeltjes, waaraan ook het grootste deel van de verontreiniging is gebonden en deze hydrofoob maken. Door dit mengsel wordt lucht geblazen en de eerdergenoemde deeltjes hechten zich selectief aan de opstijgende luchtbellen en concentreren zich in de schuimlaag, die vervolgens afgeschept en verwerkt wordt.

Spiraal- en magneetscheiding
Spiralen en magneetscheiding worden toegepast op de zandfractie voor de afscheiding van fijne deeltjes die met de ‘hoofdscheiding’ in de verkeerde fractie terecht zijn gekomen.