Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ aanpak van waterbodems, Extractie

Wanneer in situ omzetting in waterbodems niet haalbaar is, kan extractie van stoffen, gevolgd door nabehandeling (ex situ reiniging) of storten, een optie zijn. Extractie kan worden gerealiseerd met toeslagstoffen of planten.

Toeslagstoffen
Voor zware metalen kan gedacht worden aan toepassing van complexerende stoffen, het wijzigen van de pH of aan elektrokinetische remediatie. Voor organische stoffen zijn organische oplosmiddelen of detergentia denkbaar. Het verhogen van de temperatuur heeft ook een mobiliserend effect.

Planten (fyto-extractie)
Metalen kunnen worden opgenomen door planten. In de USA wordt hier al relatief veel mee gewerkt en ook in Nederland is dit op commerciële wijze geïntroduceerd [13, 14]. Daarnaast is een fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de metaalopname [15]. Het probleem lijkt te zijn dat de metaalaccumulerende planten vaak een lage groeisnelheid hebben of niet alle typen metalen kunnen opnemen. Voor in situ toepassing in waterbodems dient gewerkt te worden met water(tolerante)planten. Verder moet er een oplossing zijn voor de oogst en de (langdurige) verwerking van het metaalhoudende plantaardig materiaal.