Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ aanpak van waterbodems, Literatuur

 1. PGBO-rapport: In situ waterbodemsanering: voorstelbaar en haalbaar?!, BOdemBeheer, TNO-MEP, conceptrapport februari 1999.
 2. NOBIS-onderzoeksprogramma 1995 – 1999
 3. POSW-II rapport deel 1, Onderzoek naar producten voor in situ biologische reiniging van waterbodems, Bioclear Milieubiotechnologie, Grontmij Advies & Techniek en Haskoning, april 1994.
 4. RIZA Wvo advies en protocol aangaande in situ biologische reiniging van waterbodems. RIZA brief met kenmerk EMCW 6395, 22 juli 1994.
 5. RWS IJsselmeergebied, Verslag van de resultaten van het monitoring-onderzoek verricht door Rijkswaterstaat naar de werking van het Koop-procédé voor in situ bacteriologische waterbodemsanering in de Vluchthaven Hoorn.J. Geradts, juni 1996.
 6. Harmsen et al., Contaminated Soil, W.J. van den Brink, R. Bosman, F. Arendt (eds.), Kluwer Academic Publishers, 1995, p. 1241-1242.
 7. T. Murphy and J. Abin, In situ Sediment Treatment Technology, Environment Canada, Limnofix/Golder Associates.
 8. Coates et al., Anaerobic degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons and alkanes in petroleum contaminated marine harbor sediments, Applied and Environmental Microbiology, sept. 1997, p. 3589 – 3593, vol. 63, no. 9.
 9. POSW-II rapport deel 36, Biologische reiniging in depot: mogelijkheden voor met gechloreerde organische stoffen verontreinigde baggerspecie, Bioclear Milieubiotechnologie, in voorbereiding.
 10. Microbial dechlorination of hexachlorobenzene in a sedimentation area of the Rhine River. Biogeochem. 19: 61-81, J. Beurskens et al., 1933.
 11. Mededeling C. van de Guchte, RIZA, 1999.
 12. Kördel et al., Contaminated Soil, W.J. van den Brink, R. Bosman, F. Arendt (eds.), Kluwer Academic Publishers, 1995, p. 909-910.
 13. Phytoremediation: green and clean. OECD Mexico ’96 Workshop; Biotechnology for water use and conservation, ISBN 92-64- 15594-5, p. 647-649, I. Raskin, AgBiotech Center, Rutgers University, Cook College, USA, oktober 1996.
 14. PGBO-workshop: Bodemreiniging met behulp van planten (fytoremediatie); stand van zaken en perspectieven in Nederland. T. Tietema, maart 1998.
 15. PGBO-project 98-32: Praktijkproef fytoremediëring, DLO, 1999 – 2000.
 16. Wbb-beschikking Ketelmeer.
 17. Wbb-beschikking HW-AW1998-6213, 22 juli 1998. Pilotsanering kribvak Nieuwe Merwede. Eindrapportage monitoring en evaluatie. POSW-II rapport deel 24, DHV Milieu en Infrastructuur, Riza nr. 97.047, ISBN 90 369 50 937, juli 1997.
 18. Van Meel et all., Pilot remediations of sediments of New Merwede river and Spijkerboor. Proceedings ICCS congres, sept. 7-11, 1997, vol. II, p. 649-656.
 19. P.J. den Besten, RIZA-rapportage Biologische en chemische monitoring pilotsaneringen in Nieuwe Merwede en Spijkerboor, maart 1999.
 20. Folder aanpak Hollandsche IJssel/Moordrecht, RWS-directie Zuid-Holland, juni 1999.