Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ aanpak van waterbodems, Strategieën

Voorlopig wordt een onderscheid gemaakt in de volgende strategieën voor in situ aanpak van vervuilde waterbodems:

 1. Omzetting
  • 1.1 microbiologisch (bacteriën, schimmels)
  • 1.2 biologisch (planten)
  • 1.3 chemisch (toeslagstoffen)
 2. Immobilisatie
  • 2.1 chemisch (toeslagstoffen, redoxcondities)
 3. Mobilisatie, gevolgd door ex situ nabehandeling verontreinigingen
  • 3.1 biologisch (planten: fyto-extractie)
  • 3.2 chemisch (toeslagstoffen)
 4. Isolatie
  • 4.1 afdekken (capping)
 5. Monitoring
  • 5.1 extensieve in situ aanpak