Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Scheiden van baggerspecie, Praktijkgegevens m.b.t. kosten van sedimentatiebekkens voor baggerspecie

De kosten voor verwerking van baggerspecie in een scheidingsbekken (SB) kunnen, zoals in het voorgaande is aangegeven, per project sterk variëren. Bepalend voor de kosten zijn enerzijds de stichtingskosten, die sterk kunnen verschillen, en anderzijds de doorzet aan specie en de waarde van het afgescheiden zand.
Onderstaande praktijkgegevens gelden als voorbeeld om de voorkomende verschillen in concrete situaties aan te geven veroorzaakt door het verschil in omvang, exploitatieperiode, capaciteit, zandproductie en marktsituatie.

Haven Antwerpen:
€ 10,- tot € 13,- per m³-situ, inclusief stort van de slibfractie en opbrengsten uit zand.
Input bedraagt 591.000 respectievelijk 464.000 ton (100% d.s.) specie per jaar. Productie zand bedraagt 60% respectievelijk 40% van de input.
Exploitatieperiode bedraagt meerdere jaren, waarbij het SB meermalen volledig wordt gevuld en geleegd.

Regge en Dinkel:

Regge
€ 8,- per m³-situ, inclusief stort van de slibfractie en opbrengsten uit zand.
Input bedraagt 310.000 m³. Productie zand bedraagt circa 65% van de input.
Het SB wordt éénmalig gebruikt.

Bornsebeek
€ 24,- per m³-situ, inclusief stort van de slibfractie en opbrengsten uit zand. Input bedraagt 69.000 m³.
Productie zand bedraagt circa 40% van de input.
Het SB wordt éénmalig gebruikt.

Slufter:
€ 5,- per m³ afgescheiden zand, inclusief stort van de slibfractie en opbrengsten uit zand.
Exacte input en outputgegevens ontbreken.
Exploitatieperiode bedraagt meerdere jaren, waarbij het SB meermalen volledig wordt gevuld en geleegd.

De kosten voor scheiding in een SB kunnen op basis hiervan, alsmede andere praktijkervaringen, voor gunstige omstandigheden, zoals grote schaal en lage grond- en stortkosten worden geschat op circa € 5,–/ m³-situ tot € 10,–/m³-situ voor specie met >50% zand. De kosten nemen onder invloed van een afnemende zandproductie echter sterk toe (zie Haven Antwerpen en Bornsebeek). Ook de grootte van het SB in relatie tot de doorzet is van invloed op de verwerkingsprijs (bij ‘Bornsebeek’ is deze verhouding ongunstig).

[2, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24].