Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie van baggerspecie, Afzet producten

Thermische en koude immobilisatie van baggerspecie resulteert in toepasbare producten mits ze voldoen aan de eisen geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit.

Ten aanzien van de civieltechnische criteria zijn de voorwaarden geformuleerd in CUR-rapport 183. Bij de afzet van immobilisatieproducten speelt een aantal problemen:

  • het gebruik van secundaire bouwstoffen is onvoldoende geaccepteerd;
  • ontbreken van een ‘keurmerk’;
  • prijsverhouding t.o.v. primaire producten.

Ter stimulering kan gedacht worden aan:

  • belasten gebruik primaire producten;
  • subsidiëren gebruik secundaire producten;
  • verbetering informatie over secundaire producten;
  • instelling van een certificeringssysteem.

Beschikbare installaties
Voor koude immobilisatie is weinig specialistische apparatuur nodig. Voor de meeste technieken zijn kleine, mobiele installaties voor het mengen (Vandofix: MOB 60) of het persen (Domofix) beschikbaar.

Bij de thermische technieken is dit anders. Er is slechts ervaring op kleine schaal. Wel zijn er plannen om in Moerdijk een installatie op praktijkschaal te realiseren.