Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie van baggerspecie, Behandelketens

Immobilisatietechnieken zijn technieken die zelden als techniek op zich worden toegepast, maar altijd in combinatie met andere (voor- )behandelstappen. Voorafgaand aan cementering moet de specie ontwaterd worden, hetzij natuurlijk (natuurlijke ontwatering/rijpen), hetzij mechanisch. Thermische immobilisatie is een techniek is die vooral geschikt is voor de verwerking van de fijne fractie die overblijft na zandscheiding. Thermische immobilisatie zal dus een onderdeel zijn van de keten fractiescheiding -> ontwateren residu -> sinteren/smelten residu. Zoek ook op ketens, afweging en verwerkingstechnieken (=zoekadvies).