Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie van baggerspecie, Literatuurlijst

 1. Anonymus, Ecogrind, POSW-factsheet nummer 6, februari 1996.
 2. Anonymus, Eindrapport Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems POSW-fase II, april 1997.
 3. Anonymus, Voorontwerp en kostenraming be- en verwerkingsinstallaties baggerspecie, eindrapport deelstudie B1a/B2 (deelstudie t..b.v. POSW-fase II rapport deel 13), september 1996.
 4. Anonymus, Haalbaarheidsstudie grootschalige verwerking baggerspecie, eindrapport fase 2: Scenario’s voor verwerking baggerspecie, POSW-fase II rapport deel 13, maart 1997.
 5. Braber, K.J. en R.F. Duzijn, Immobilisatie-effect Domofix- procédé op uitlooggedrag baggerspecie, POSW-fase I rapport deel 19, juni 1990.
 6. Karssemeijer, P.L., H.J.N.A. Bolk en P.J.J. Withagen, Vervaardiging van kunstbasalt uit verontreinigde baggerspecie, samenvattende rapportage, POSW-fase II rapport deel 4, mei 1995.
 7. Karssemeijer, P.L. en M. Mertens, Inventariserend onderzoek naar ’State of the art’ van immobiliseren, POSW-fase I rapport deel 20, december 1990.
 8. POSW, TNO-MEP/RIZA (1999, in voorbereiding), POSW-II deel 22: Milieubeoordeling van verwerkingsketens voor verontreinigde baggerspecie. Eindrapport.
 9. Anonymus, Pilotsanering Nieuwe Merwede, Thermische immobilisatie van baggerspecie, POSW- fase II rapport deel 26, mei 1998.
 10. TNO-MEP Bindmiddelen voor de immobilisatie van afvalstoffen – inventarisatie - R98/293, concept.
 11. Anonymus, Immobilisatietechnieken voor verontreinigde baggerspecie. Eindrapport. POSW-fase II rapport deel 21, in voorbereiding.
 12. Anonymus, Eindrapport Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems POSW-fase I, augustus 1992.