Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie van baggerspecie, Overzicht milieugebruik

De milieubelasting van immobilisatietechnieken en dan met name van thermische immobilisatie is relatief hoog. Een overzicht wordt gegeven in onderstaande tabel. De gebruiksinformatie is weergegeven per ton droge stof invoer (totale specie of fijne fractie) die behandeld wordt.

Overzicht van milieugebruik van immobilisatie

 

Gebruik

Afhankelijk van

Opmerking

Thermische immobilisatie – sinteren

Ruimtebeslag(m2xdag)/t.d.s.)

40 - 60

installatiegrootte, d.s- gehalte (ontwatering)

hier: installatie voor 100.000 t.d.s./jr. inclusief opslag

Energieverbruik(MJ/t.d.s.)

3000 - 5000

energiehuishouding procesvoering

o.s-. en d.s.-gehalten, installatiegrootte

hier: installatie voor 100.000 t.d.s./jr.

Waterverbruik(m3/t.d.s.)

2

 

 

Grondstoffenverbruik(kg/t.d.s.)

30-100

type rookgasreiniging en waterzuivering

paneerzand (3 - 10% v.d d.s.) en: actief kool, kalk, poly-elektrolyt, zuur/loog

Afvalproductie(% v.d. d.s.)

1%

 

rookgasreinigingsresidu, actief kool, vliegas

Emissies

hoog

 

voorzieningen aanwezig

Thermische immobilisatie – smelten

Ruimtebeslag(m2xdag)/t.d.s.)

40 - 60

installatiegrootte, d.s.-gehalte (ontwatering)

hier: 100.000 t.d.s./ jr., inclusief opslag

Energieverbruik(MJ/t.d.s.)

6000 - 7000

energiehuishouding procesvoering

o.s-. en d.s.-gehalten, installatiegrootte

 

hier: 100.000 t.d.s./jr.

Waterverbruik(m3/t.d.s.)

ca. 2

 

 

Grondstoffenverbruik(kg/t.d.s.)

100 - 200

 

150 kg toeslagstoffen, actief kool, kalk, poly-elektrolyt, zuur/ loog

Afvalproductie(% v.d. d.s.)

1%

 

rookgasreinigingsresidu, actief kool, vliegas

Emissies

hoog

 

voorzieningen aanwezig

Koude immobilisatie

Ruimtebeslag(m2xdag)/t.d.s.)

gering

 

wel ruimte nodig voor voorbehandeling (rijpen)

Energieverbruik(MJ/t.d.s.)

350 - 1050

% toegevoegd cement (10 - 30%)

met name voor productie van cement

Waterverbruik(m3/t.d.s.)

0

 

 

Grondstoffenverbruik(kg/t.d.s.)

100-300

specie samenstelling (o.a. % org. stof)

 

Afvalproductie(% v.d. d.s.)

0

 

 

Emissies

matig

 

ammoniakvervluchtiging als specie niet is gerijpt voor verwerking, en emissies tijdens cementproductie

De afzonderlijke aspecten uit deze tabel worden elders toegelicht. Zoek op thermische immobilisatie, koude immobilisatie en milieubelasting (=zoekadvies).