Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie van baggerspecie, Uitvoeringsvormen koude immobilisatie

Bij koude immobilisatie van baggerspecie worden verontreinigingen vastgelegd door toevoeging van bindmiddelen. Hieronder wordt een uitvoeringsvorm beschreven van koude immobilisatie met behulp van anorganische bindmiddelen.

Immobilisatie met behulp van anorganische bindmiddelen
Het Domofixprocédé is een koude immobilisatietechniek, gebaseerd op de toevoeging van anorganische stoffen. Als bindmiddelen worden o.a. kalk, zeolieten en Portlandcement gebruikt (in totaal 14 verschillende componenten!). Na menging met de bindmiddelen wordt onder hoge druk, in enkele minuten, circa 60% van het water uitgeperst. Daarna volgt een uithardingstijd van enkele weken. Met dit procédé worden blokken met een betonachtige structuur gemaakt [12]. Door de hoge pH van het mengsel nam de mobiliteit van een aantal metalen (Cu, Ni, en Pb) door de behandeling toe. Uit de standtest bleek echter, dat de emissie van metalen uit het materiaal desondanks laag genoeg was om als vormgegeven bouwstof toegepast te worden. Op grond van de te hoge concentratie organische contaminanten was hergebruik desondanks niet mogelijk.

Sindsdien zijn veel nieuwe technieken ontwikkeld, die met name verschillen in de samenstelling van de additieven. Een voorbeeld hiervan is het Vandofixprocédé, waarbij de specie na rijping gemengd wordt met ca. 10% hoogovencement en 2% polymeer. De polymeren worden met name toegevoegd voor de vastlegging van zware metalen. De menging wordt uitgevoerd in een mobiele installatie. Het mengsel, een soort aarde, moet binnen een paar uur verwerkt worden. Een mogelijke toepassing is fundering van wegen. De aarde wordt daarvoor uitgereden op het wegvlak, geëgaliseerd met een schraper en vervolgens vastgereden met een wals. Binnen twee dagen is het materiaal vrijwel uitgehard tot een betonachtig materiaal, de definitieve eindsterkte wordt binnen 28 dagen bereikt.