Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Overzicht van mogelijke toepassingen voor producten uit baggerspecie

Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat producten uit baggerspecie kunnen worden toegepast in:

1. Wegenbouw
2. Stortplaatsen
3. Toeslagmateriaal voor beton en asfalt
4. Waterbouw

Zoek voor meer informatie over de afzonderlijke toepassingen op de betreffende naam van de toepassing i.c.m. producten uit baggerspecie (=zoekadvies).

In onderstaande tabel zijn voor deze toepassingen de belangrijkste toepassingsgebieden samengevat.

Voor meer informatie over civieltechnische en milieuhygiënische eisen met betrekking tot het product en de bijbehorende toepassing zoek ook op productbladen en producten uit baggerspecie (=zoekadvies).

In de onderstaande tabel worden de relevante toepassingsmogelijkheden per product weergegeven. Er is een (relatief) oordeel gegeven omtrent de toepasbaarheid in bepaalde werken.

Toepassingsmogelijkheden van producten uit baggerspecie

 

grond

zand

klei

kunstbasalt

kunstgranulaat

Ophoging

Zandbed

Stabilisatielaag

Drainagelaag

steunlaag

Afdichtingslaag

Afdeklaag

fijn toeslagmateriaal beton

grof toeslagmateriaal

Breuksteen

Funderingsmateriaal

+

-

-

-

+/-

-

+/-

-

-

-

-

++

++

+

+/-

+

+ *

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

++

+

+

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

++geschikt

+redelijk geschikt

-ongeschikt

 

* gemengd met bentoniet