Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Toepassing van baggerspecie in oppervlaktewater

In [Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Wettelijk kader voor bestemmingen van baggerspecie] is het gehele toetsingskader voor toepassing van baggerspecie opgenomen.