Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Verspreiden van niet-onderhoudsbaggerspecie op land

Onder niet-onderhoudsspecie wordt de gebaggerde waterbodem verstaan die om andere redenen dan onderhoud vrijkomt. Bijvoorbeeld ten gevolge van verdieping en verbreding van een watergang. In de basis is er geen onderscheid tussen onderhoudsspecie en niet-onderhoudsspecie. In beide gevallen moet de toepassing (in dit geval artikel 35f, verspreiden over aangrenzende percelen) voldoen aan de bepalingen ten aanzien van nuttige en functionele toepassingen. Verwezen wordt naar het Beleidsblad Bestemmen van baggerspecie en producten, Verspreiden van onderhoudsbaggerspecie op land.

Regelgeving
De regels voor het toepassen of verspreiden van baggerspecie zijn opgenomen in een apart beleidsblad [Besluit bodemkwaliteit (baggerspecie)].