Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Productblad: kunstbasalt voor de toepassing als wegfundering

Technische eigenschappen

Korrelverdeling (handelsmaat 0/20)

zeefrest op zeef (% m/ m)

min

max

C45

C16

C4

2 mm

63 µm

-

0,0

15,0

45,0

92,0

0,0

10,0

45,0

70,0

100,0


Korrelverdeling (handelsmaat 0/40)

zeefrest op zeef (% m/ m)

min

max

C63

C45

C16

C4

2 mm

63 µm

-

0,0

10,0

40,0

60,0

94,0

0,0

10,0

40,0

70,0

85,0

100,0


Technische eigenschappen

eigenschap

eenheid

eis

verbrijzelingsfactor

-

≥ 0,65

ronde en ongebroken stukken op zeef C4

% m/m

≤ 10

ongebroken stukken op zeef C4

% m/m

≤ 3

platte stukken op zeef C4

% m/m

≤ 15

Milieuhygiënisch
Bij het toepassen van bouwstoffen in een werk op landbodem of in oppervlaktewater moet de kwaliteit voldoen aan de eisen die daarvoor gelden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit mag niet de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit overschrijden.

De kwaliteit van de bouwstoffen moet op grond van artikel 28 lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit blijken uit een milieuhygiënische verklaring. In de paragrafen 3.4-3.6 van de Regeling bodemkwaliteit is vermeld welke typen milieuhygiënische verklaringen kunnen worden gebruikt.