Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Productblad: kunstbasalt voor de toepassing als zetsteen

Technische eigenschappen

Eigenschap

eenheid

eis

bestandheid tegen vocht (massaverlies)

% (m/m)

≤ 1,0

gemiddelde dichtheid

kg/m3

≥ 2.650

dynamische verbrijzelingswaarde

% (m/m)

≤ 40

bestandheid tegen vorst- en dooiwisselingen (massaverlies)

% (m/m)

≤ 0,5

Milieuhygiënisch
Bij het toepassen van bouwstoffen in een werk op landbodem of in oppervlaktewater moet de kwaliteit voldoen aan de eisen die daarvoor gelden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit mag niet de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit overschrijden.

De kwaliteit van de bouwstoffen moet op grond van artikel 28 lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit blijken uit een milieuhygiënische verklaring. In de paragrafen 3.4-3.6 van de Regeling bodemkwaliteit is vermeld welke typen milieuhygiënische verklaringen kunnen worden gebruikt.