Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Tabellen met functiegerichte kwaliteitscriteria gebiedsgericht toepassen van baggerspecie

Functiegerichte kwaliteitscriteria (in mg/kg d.s.) voor toepassing van droge baggerspecie als landbodem en waterbodem en kwaliteitscriteria voor situ-specie bij functionele toepassing als landbodem (criteria gelden voor een ‘standaard’ baggerspecie (organische stof 10% en lutum van 25%)

Component

Ondergrenzen

Boven grenzen**

 

 

Infra struct uur e.a.*

wonen, groen, bos bouw

natuur

landbouw

Metalen

Arseen

Cadmium

Chroom(III)

Chroom(VI)

Koper

Kwik

Lood

Nikkel

Zink

 

50

1,52

220

-

51

1,3

500

100

340

 

34

0,83

104

-

37

0,46

140

38

155

 

29

0,8

100

-

36

0,3

86

35

140

 

30

0,5

104

-

30

0,46

140

38

155

 

50

50

5.000

50

5.000

50

5.000

5.000

20.000

PAK’s

Antraceen

Benzo(a)antraceen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Chryseen

Fenantreen

Fluoranteen

Indeno(1,2,3cd)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Naftaleen

 

50

2,5

-

7

-

-

-

-

-

-

 

0,15

0,25

-

0,26

-

-

-

-

-

-

 

0,002

0,003

-

0,003

-

-

-

-

-

-

 

0,15

0,25

-

0,26

-

-

-

-

-

-

 

100

83

63

63

77-83

100

83

63

63

100

Chloorbenzenen

Dichloorbenzeen

Trichloorbenzeen

Tetrachloorbenzeen

Pentachloorbenzeen

Hexachloorbenzeen

 

100

5

0,7

1,3

1,6

 

10

0,25

0,007

0,12

0,028

 

0,1

0,003

0,00007

0,0012

0,0003

 

10

0,25

0,007

0,12

0,028

 

500

1,56-100

2-100

0,36-50

0,71-50

Org.chloorpesticiden

DDT

DDE

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Alfa-HCH

Beta-HCH

Gamma-HCH

Endosulfan

Heptachloor

Heptachloorepoxide

 

1,0

-

0,41

0,60

0,32

11,5

8,1

1,46

2,2

0,36

0,29

 

0,01

-

0,006

0,0011

0,18

1,15

0,046

0,005

0,005

0,00015

0,0001

 

0,0001

-

0,00006

0,0009

0,002

0,01

0,0005

0,00005

0,00005

0,00000

0,0001

 

0,01

-

0,006

0,0011

0,18

1,15

0,046

0,005

0,005

0,00015

0,0001

 

50

50

3,4-50

1,2-50

0,9-50

3,8-50

0,077-50

3,8-50

11-50

0,94-50

0,70-50

PCB’s

0,02

0,0018

0,00002

0,0018

1,2-50

Minerale olie

67

67

67

67

16.700

* Bedrijfsterreinen, recreatieterreinen e.d.
** Soms worden ranges opgegeven omdat de gezondheidskundige bovengrens afhankelijk is van de toepassing/functie.

Kwaliteitscriteria voor situ-specie bij functionele toepassing in intermediair redoxmilieu (1) Standaardbaggerspecie met 10% organische stof en 25% lutum.

Component

Ondergrenzen

Boven grenzen**

 

 

Infrastruct uur e.a.*

wonen, groen, bos bouw

natuur

landbouw

Metalen

Arseen

Cadmium

Chroom(III)

Chroom(VI)

Koper

Kwik

Lood

Nikkel

Zink

 

50

1,52

220

-

51

1,3

500

100

340

 

34

0,83

104

-

37

0,46

140

38

155

 

29

0,8

100

-

36

0,3

86

35

140

 

30

0,5

104

-

30

0,46

140

38

155

 

50

50

5.000

50

5.000

50

5.000

5.000

20.000

PAK’s

Antraceen

Benzo(a)antraceen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Chryseen

Fenantreen

Fluoranteen

Indeno(1,2,3cd)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Naftaleen

 

50

2,5

-

7

-

-

-

-

-

-

 

0,15

0,25

-

0,26

-

-

-

-

-

-

 

0,002

0,003

-

0,003

-

-

-

-

-

-

 

0,15

0,25

-

0,26

-

-

-

-

-

-

 

67

63

56

56

58-67

67

67

56

56

67

Chloorbenzenen

Dichloorbenzeen

Trichloorbenzeen

Tetrachloorbenzeen

Pentachloorbenzeen

Hexachloorbenzeen

 

67

5

0,7

1,3

1,6

 

6,7

0,25

0,007

0,12

0,028

 

0,07

0,003

0,00007

0,0012

0,0003

 

6,7

0,25

0,007

0,12

0,028

 

111

1,04-67

1,3-67

0,36-50

0,71-50

Org.chloorpesticiden

DDT

DDE

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Alfa-HCH

Beta-HCH

Gamma-HCH

Endosulfan

Heptachloor

Heptachloorepoxide

 

1,0

-

0,41

0,60

0,32

11,5

8,1

1,46

2,2

0,36

0,29

 

0,01

-

0,006

0,0011

0,18

1,15

0,046

0,005

0,005

0,00015

0,0001

 

0,0001

-

0,00006

0,0009

0,002

0,01

0,0005

0,00005

0,00005

0,00000

0,0001

 

0,01

-

0,006

0,0011

0,18

1,15

0,046

0,005

0,005

0,00015

0,0001

 

50

50

3,4-50

1,2-50

0,9-50

3,8-50

0,077-50

3,8-50

11-50

0,94-50

0,70-50

PCB’s

0,02

0,0018

0,00002

0,0018

1,2-50

Minerale olie

58

58

58

58

7.700

(1) Voor toepassingen die ’s zomers droog en ’s winters nat zijn gelden andere waarden.
* Bedrijfsterreinen, recreatieterreinen e.d.
** Soms worden ranges opgegeven omdat de gezondheidskundige bovengrens afhankelijk is van de toepassing/functie.