Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

I De Keuze van bodemsaneringstechnieken

Dit deel gaat in op de selectie van saneringsvarianten en -technieken en de daarvoor beschikbare methodieken en beslisondersteunende systemen, waarbij onderscheid is gemaakt in landbodems en waterbodems.