Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - Bijlage : Tabel 7 van het kennisdocument 'Praktijkevaluatie in situ saneringstechnieken'

Basistechniek

code

Combinatie van basistechnieken

code

Te reinigen compartiment

1a Ontgraving nat

1b Ontgraving droog

ogn

ogd

 

 

grond

grond

2 Grondwateronttrekking

(ook ontgravingsbemaling)

ogr

ogr met persluchtinjectie

ogr met bodemluchtextractie

cos

 

ble/

ogr

grondwater

 

bodemlucht/grondwater

3 Biorestauratie door middel van spoelen

bogr

bogr met persluchtinjectie

bogr met bodemluchtextractie

bogr met bioventing

cbos

 

ble/

bogr

bble/

bogr

grond en grondwater

grond, grondwater, bodemlucht

grond, grondwater, bodemlucht

4 Bodemluchtextractie

ble

ble met persluchtinjectie

ble met onttrekken grondwater

ble met biorestauratie door middel van spoelen

cbs

 

ble/

ogr

ble/

bogr

grond en lucht

 

grond en lucht

 

grond en lucht

5 Persluchtinjectie

str

str met bodemluchtextractie

cbs

grondwater

6 Bioventing (bodemluchtextractie met biologische afbraak)

bble

bble met persluchtinjectie

cbbs

grond en lucht

7 Biosparging (persluchtinjectie met biologische afbraak)

bstr

bstr met bodemluchtextractie

cbbs

grondwater