Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - Doorverwijzingen geselecteerde in situ saneringstechnieken ter bepaling potentiele toepasbaarheid

In situ techniek

Doorverwijzing

 

Toepassingsgebieden

Aandachtspunten ontwerp/ vuistregels

Trends en ontwikkelingen

Biologische technieken

Natuurlijke afbraak

link zie tabel

link

link

Gestimuleerde aerobe afbraak

link zie tabel

link

link

Gestimuleerde anaerobe afbraak

link

link

link

Chemische technieken

Chemische oxidatie

link zie tabel

link

link

Vastlegging zware metalen*

link zie tabel

link

link

Fysische technieken

Grondwateronttrekking (pump and treat)

link, zie tabellen

link

link

Bodemluchtonttrekking

link zie tabel

link

link

Persluchtinjectie

link zie tabel

link

link

Elektroreclamatie*

link

link

link

In situ extractie*

 link

link

 link

Bodemverhitting*

link

link

link

Doelgerichte saneringstechnieken

Drijflaagverwijdering

link

link

link

Reactieve schermen

link

link

link

* Techniek is niet/beperkt geëvalueerd; aanvullend onderzoek is noodzakelijk om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen met betrekking tot de potentiële toepasbaarheid