Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - selectie verwerkingstechnieken verontreinigde grond

Voor het verwerken van grond kan worden teruggevallen op de richtlijnen van Bodem+ voor het externe linkindelen in partijen en het programma externe linkK-Soil. Deze software geeft de gebruiker ondersteuning bij het correct samenstellen van partijen grond die vrijkomen bij bodemsanering. Partijen worden met deze software getoetst aan wettelijke normen en geven de gebruiker inzicht in de mogelijke verwerkingsmogelijkheden (hergebruik, thermisch reinigen, extractief reinigen, biologisch reinigen of storten).

Voor het samenstellen van varianten is dit in veel gevallen voldoende. Zie ook Deel D 'Verwerken van grond' .