Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - saneringsvarianten chemische wasserij

In de onderstaande tabel zijn de mogelijk toepasbare varianten voor de karakteristieke situatie chemische wasserij weergegeven die in een workshop door een expertpanel zijn gegenereerd. Er is er van uitgegaan dat, indien er humane risico’s zijn, hier onafhankelijk van de variant al dan niet tijdelijke beveiligingsmaatregelen voor getroffen worden. Geschikte maatregelen zijn het ventileren van de kruipruimte of het ventileren van de bodemlucht met behulp van een bodemluchtonttrekkingssysteem. Het aanbrengen van een gasdichte laag wordt nauwelijks toegepast. Het is zeer ingrijpend om dit onder een gebouw aan te brengen. Verder is het moeilijk te controleren of de laag overal volledig aansluit.

Verder is door het expertpanel aangegeven dat civieltechnische isolatie, indien van een standaardaanpak moet worden afgeweken, geen geschikte variant is. Als redenen zijn gegeven dat vaak de exacte verspreiding van de verontreiniging niet vast te stellen is en er sprake is van een omvangrijke pluim. Om deze te kunnen isoleren moet een zeer groot gebied ingesloten worden door een verticale afdichting.

In de onderstaande tabel zijn de mogelijk toepasbare varianten voor de karakteristieke situatie chemische wasserijen weergegeven, zoals ze door het expertpanel zijn geïdentificeerd. Bij een gechloreerde oplosmiddelenverontreiniging is bij de aanpak meestal een duidelijk onderscheid te maken in een bronaanpak en een pluimaanpak.

 

Variant

Aanvullende maatregelen/technieken

Variant 1

Ontgraven bron en grondwateronttrekking

 

Variant 2

Gestimuleerde afbraak in bron en pluim

  • hotspot verwijdering in bovengrond door ontgraving
  • hot-spot verwijdering door chemische oxidatie
  • smart pump & treat in het brongebied of kern van het verspreidingsgebied
  • verwarmen door electroreclamatie of stoomstrippen

Variant 3

Smart pump & treat in bron en grondwateronttrekking in pluim

  • persluchtinjectie/bodemluchtextractie in het brongebied
  • hotspot verwijdering in bovengrond door ontgraving
  • hot-spot verwijdering door chemische oxidatie
  • verwarmen door electroreclamatie of stoomstrippen

Variant 4

Natuurlijke afbraak

  • hotspot verwijdering in bovengrond door ontgraving

Variant 5

Bioscherm/ijzerscherm

  • funnel & gate

Variant 6

Geohydrologische beheersing

 

Bij gevallen waarin sprake is van een significante natuurlijke afbraak kunnen de saneringsvarianten 1 tot en met 3 zich richten op de aanpak c.q. de verwijdering van de bron. Voor de pluim kan dan volstaan worden met het monitoren van het natuurlijke afbraakproces (ijkmomenten). Op deze aanpak wordt verder ingegaan bij de natuurlijke afbraakvariant (variant 4).

Variant 4, 5 en 6 bestaan uit beheersing van het grondwater.Deze varianten komen in beeld indien in concrete situaties moet worden uitgeweken naar maatwerkoplossingen. De in de tabel vermelde aanvullende maatregelen en/of technieken worden geacht een vast onderdeel van de betreffende variant te vormen indien zich dergelijke situaties voordoen.