Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - saneringsvarianten diffuse verontreinigingen

In onderstaande tabel zijn drie mogelijk toepasbare varianten voor diffuse verontreinigingen weergegeven.

 

Mogelijk toepasbare variant

Variant 1

Verwijderen tot de geldende terugsaneerwaarden die aansluiten bij de generieke of gebiedsspecifieke waarden die op grond van het Bbk zijn vastgesteld

Variant 2

Aanbrengen van een leeflaag

Variant 3

Monitoring (in bijzondere situaties)

Er zijn geen maatregelen voor het grondwater uitgewerkt vanuit het uitgangspunt dat het uitsluitend gaat om immobiele verontreinigingen. Ook een variant bestaande uit het aanbrengen van een verhardingslaag is niet beschreven, omdat een dergelijke variant feitelijk voor zichzelf spreekt.