Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - saneringsvarianten metaalbewerkende industrie

In het onderstaande zijn de mogelijk toepasbare varianten voor de karakteristieke situatie metaalbewerkende industrie weergegeven die in een workshop door een expertpanel zijn gegenereerd.Voor de chloorkoolwaterstoffen kunnen de toepasbare varianten zoals die zijn gedefinieerd voor de karakteristieke situatie ‘chemische wasserij’ worden toegepast. Voor de verontreiniging met zware metalen in grond (immobiele fractie) zal een aanvullende ontgraving of een leeflaag nodig zijn. Deze aanpak is vergelijkbaar met die van de karakteristieke situatie ‘diffuse verontreiniging’. Voor een verontreiniging met zware metalen in grondwater zijn biologische technieken niet geschikt. Daarom zullen verwijderingsvarianten hier beperkt zijn tot grondwateronttrekking.

Omdat de chloorkoolwaterstoffenverontreiniging meestal groter is van omvang dan de zware metalenverontreiniging, zullen de varianten met grondwateronttrekking zoals die voor de pluim van de CKW-verontreiniging zijn voorgesteld (zie karakteristieke situatie ‘chemische wasserij’) ook voor de verontreiniging met zware metalen afdoende zijn.

Een nieuwe ontwikkeling, die vooral voor de metaalbewerkende industrie interessant is, is de vastlegging van zware metalen uit het grondwater in de bodem door precipitatie onder anaërobe omstandigheden. Door het substraat dat toegevoegd moet worden om dit proces te stimuleren, worden tevens de condities voor de anaërobe afbraak van de chloorkoolwaterstoffen verbeterd. Beide verontreinigingen worden zo gecombineerd aangepakt.