Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffen en afvalstoffen

Door Rijkswaterstaat zijn in het verleden de leidraden Bouwstoffen, Afvalstoffen en Bodem opgesteld. Deze leidraden waren een uitwerking en kennisweergave van het Rijksbeleid voor primaire en secundaire bouwgrondstoffen. Omdat destijds het Ministerie van Verkeer & Waterstaat niet (meer) verantwoordelijk was voor het beleid voor bouwgrondstoffen is besloten om de leidraden onder te brengen in Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit.

Achtergrond
In het verleden was het Ministerie van VenW verantwoordelijk voor het beleid voor bouwgrondstoffen. Dit beleid was verwoord in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Om dit beleid kracht bij te zetten en de beschikbare kennis te ontsluiten is het beleid destijds door Rijkswaterstaat uitgewerkt in de leidraden Bouwstoffen, Afvalstoffen en Bodem, bedoeld voor de eindgebruikers van bouwgrondstoffen.

De leidraden werden voorgeschreven in de contracten en kregen via arbitrage een juridische status (stand der techniek). Daarnaast is in de praktijk gebleken dat het beleid en de leidraden vaak complementair zijn aan elkaar (denk hier bijvoorbeeld aan het hergebruik van AEC-bodemas).

Omstreeks 2005 is het bouwstoffenbeleid ondergebracht bij het toenmalige Ministerie van VROM. De rol van Rijkswaterstaat veranderde hierdoor naar die van eindgebruiker. In de periode na de overdracht is Rijkswaterstaat, vanwege vraag uit de interne organisatie, doorgegaan met het up-to-date houden van de leidraden. In 2010 is besloten om de leidraden onder te brengen in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VROM.

Opzet:

De opzet van dit deel is als volgt:

  • Constructieve eigenschappen;
  • Per Bouw-/afvalstof:
    • Eigenschappen;
    • Bouwstoffase;
    • Afvalstoffase;
    • (Processchema).