Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Asbesthoudende materialen

Asbesthoudende materialen

Vrijkomen

Asbesthoudende materialen komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

  • sloop- en renovatiewerkzaamheden van constructies, waarin asbesthoudend materiaal is verwerkt;
  • hoewel deze activiteiten sinds 1993 zijn verboden, kunnen asbestvezels vrijkomen bij het werken met en/of het bewerken van asbest- en asbesthoudende materialen. Bewerkingen zijn o.a. zagen, slijpen, boren, breken, schuren en schoonstralen van oppervlakken van asbesthoudend materiaal.
  • verwijdering van asbesthoudende materialen (waaronder losse elementen) dient te gebeuren door speciaal hiervoor, volgens de externe linkSC-530 gecertificeerde bedrijven.

Preventie, hergebruik en verwerking

Productiestop asbesthoudende materialen

Vanaf 1983 was het alleen nog maar toegestaan om zgn. hechtgebonden asbestproducten in de handel te brengen. Op dat moment is het reeds verboden om producten, waarin asbest in min of meer losse vorm (niet hechtgebonden) is verwerkt, zoals spuitasbest, zachte isolatieplaten, pakkingen, brandwerende kleding, filtermateriaal, asbestdoek, asbestkarton etc. toe te passen.

Tot 1993 heeft in Nederland nog productie van asbesthoudende producten plaats gevonden, waarin het asbest gebonden is aan andere materialen. Dit betreft met name producten van asbestcement, zoals golfplaten, gas-, water- en rioleringsbuizen, bloembakken, koppelingsplaten en remvoeringen.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Er is onderzoek gedaan naar andere verwerkingsmethodes dan het gecontroleerd storten van asbesthoudend materiaal. Een voorbeeld: verglazen of versmelten van asbestafval: door asbest te verhitten tot 1300 à 1500 graden Celsius kan het asbestafval, onder toevoeging van soda, zand en chemicaliën, worden verglaasd. Het glas dat gevormd wordt kan na breking worden toegepast in beton. In het buitenland (Frankrijk en Duitsland) is dit een beproefde methode, die vanwege het hoge energieverbruik ook vrij kostbaar is.

In het Besluit bodemkwaliteit zijn eisen gesteld aan asbest in bouwstoffen en grond (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Zie ook: