Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen asbesthoudende materialen

Mogelijke verontreinigingen

Asbestvezels kunnen een verontreiniging vormen bij asbesthoudende materialen.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Asbestvezels kunnen door versplintering van het materiaal in de lucht terechtkomen als minuscule vezels, die lang in de lucht blijven zweven en gemakkelijk ingeademd kunnen worden. De vezels dringen diep door in de longen en kunnen leiden tot irritatie en beschadiging van het longweefsel. Hierdoor kunnen ernstige ziekten als asbestose, longkanker en mesothelioom (kwaadaardige tumor aan borst-, buik- of long-, vlies- en hartzakjes) ontstaan. Deze asbestziekten ontstaan vaak pas 10 à 30 jaar na blootstelling aan asbestvezels. Het aantal sterfgevallen in Nederland ten gevolge van longkanker en mesothelioom bedraagt naar schatting 600 per jaar.

Het huidige verbod op het be- en verwerken van asbest is het resultaat van de beoordeling van het gezondheidsrisico bij blootstelling aan asbestvezels. Voor de blootstelling aan asbestvezels, is geen veilige waarde te geven (zgn. “nuloptie”).

Tijdens sloopwerkzaamheden, waarbij asbest kan vrijkomen, dienen persoonlijke beschermingsmaatregelen te worden genomen. Dit geldt ook voor de reparatie van asbestcementbuizen (riolering), waarbij een gedeelte van de buizen wordt weggenomen of waarbij geboord wordt.

Milieu

Geen specifieke risico’s.