Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat

Voor niet-teerhoudend asfalt zijn voldoende mogelijkheden voor hergebruik. Het materiaal vormt een belangrijke grondstof voor de productie van nieuw asfalt. Gebroken of gefreesd asfalt kan warm worden hergebruikt bij de productie van nieuw asfalt of koud in de vorm van asfaltgranulaatcement of ongebonden in wegfunderingen.

De samenstelling van waterbouwasfalt wijkt sterk af van wegenbouwasfalt en wordt over het algemeen niet toegepast in de wegenbouw.

Alleen teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en asfaltbeton met een te hoog gehalte aan PAK (> 75 mg/kg) mag niet worden hergebruikt. Wanneer TAG in een conventionele asfaltcentrale terechtkomt, zorgt dit voor ernstige verstoringen van het proces.

Zie ook: