Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen asfalt(beton) en teerhoudend asfalt - ondervulde mengsels

Eigenschap

Eenheid

Waarde

dichtheid

  • proefstuk
  • mengsel

 

kg/m3

kg/m3

 

1.950 – 2.050

- ZOAB: 2.450 – 2.500

- open steenasfalt: 1.800 – 2000

- zandasfalt: 1.500 – 1.800

poriënstructuur

-

aaneengesloten, grote poriën

poriëngehalte

% (V/V)

17 – 21

(voor ZOAB dient bij ontwerp het poriëngehalte minimaal 20% te bedragen; in deklagen wordt globaal 15-25% aangetroffen

oppervlaktetextuur

-

open

verdichtbaarheid

-

relatief moeilijk verdichtbaar; oppassen voor verbrijzeling mineraal aggregaat

verdichtingsgewilligheid

-

afhankelijk van de gekozen referentie kan relatief veel verdichtingsenergie vereist zijn

gevoeligheid voor ontmenging

-

m.u.v. ZOAB niet gevoelig voor ontmenging

Mechanisch gedrag

 

plastische vervormbaarheid

-

weinig gevoelig voor spoorvorming

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

m/s

zeer hoog, zandasfalt heeft echter lage waterdoorlatendheid

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

Uitloogbaarheid en samenstelling

mg/kg d.s.

Mogelijk kritische componenten PAK (eis <75mg/kg), fenol, EOCl

Duurzaamheid

 

 

vorstbestendigheid

-

goed

weerstand tegen slijtage

-

matig (steenverlies onder invloed van veroudering en het wegverkeer)

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

akoestische eigenschappen

  • absorptiecoëfficiënt
  • absorptiefrequentie

 

-

 

Hz

 

0,7 – 0,9 afhankelijk van mega- en macrotextuur

500 – 1000 (afhankelijk van laagdikte)