Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen asfalt(beton) en teerhoudend asfalt - overvulde mengsels

Eigenschap

Eenheid

Waarde

dichtheid

kg/m3

- asfaltmastiek: 2.000 – 2.200

- gietasfalt: 2.100 – 2.300

- dicht steenasfalt: 2.300 – 2.400

poriënstructuur

-

nagenoeg geen poriën

oppervlaktetextuur

-

dicht

gevoeligheid voor ontmenging

-

STAB 0/22 en GAB 0/32 zijn gevoelig voor ontmenging

Mechanisch gedrag

 

 

vermoeiing

-

relatief goed (in vergelijking met andere mengsels)

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

m/s

zeer lage permeabiliteit (in principe waterdicht)

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

Uitloogbaarheid en samenstelling

mg/kg d.s.

Mogelijk kritische componenten PAK (eis <75mg/kg), fenol, EOCl

Duurzaamheid

 

 

Vorstbestendigheid

-

goed

weerstand tegen slijtage

-

redelijk tot goed (het wegdek vertoont in het algemeen geen rafeling)

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

akoestische eigenschappen

-

zijn vooral afhankelijk van de mega- en macrotextuur (de eerste is vlakheid met golflengte tot ca. 0,3 m, de tweede wordt vooral bepaald door de steenmaat in de deklaag)