Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen asfaltgranulaat

Eigenschap

Eenheid

Waarde

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

-

in het algemeen tenminste 80 % (m/m) asfaltgranulaat. De rest bestaat uit zand of zandachtige materialen. De matrix tussen de korrels bestaat vooral uit hydratatie-producten van het cement en bitumen

dichtheid

  • korreldichtheid
  • bulkdichtheid

 

kg/m3

kg/m3

 

2.400 – 2.600

1.900 – 2.050

verdichtbaarheid

-

goed

verdichtingsgewilligheid

-

goed

gevoeligheid voor ontmenging

-

bij de verwerking moet rekening worden gehouden met ontmenging (qua korrelopbouw)

plastische vervormbaarheid

-

zolang de specie onvoldoende is verhard, is deze te vervormen

vorstbestendigheid

-

de specie is vorstgevoelig

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk:

  • druksterkte

 

N/mm2

 

2,0 (7 dagen, 20 C)

3,0 (28 dagen, 20 C)

stijfheid:

  • dynamische E-modulus

 

N/mm2

 

- AGRAC: 2.000 – 4.000

- AGREC: 3.000

- AGREM: 500

scheurvorming

-

kan scheurvorming vertonen bij een cementgehalte van 6% en hoger

vermoeiing

-

afhankelijk van de temperatuur (bij 0 C is de vermoeiingslevensduur circa 10x zo groot als bij 20 C)

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

Het PAK-gehalte is maatgevend. Het PAK-gehalte bepaalt of het materiaal wel of niet als teerhoudend wordt aangemerkt. Mogelijk kritische componenten PAK (eis <75mg/kg), Sb, Se, Mo, V, F, SO4

Duurzaamheid

 

 

vorstbestendigheid

-

voldoende

weerstand tegen erosie

-

goed

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel