Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Asfaltresten en reinigingsmiddel

Asfaltresten en reinigingsmiddelen

Vrijkomen

Asfaltresten en reinigingsmiddelen komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

  • het reinigen van asfaltspreidmachines;
  • het reinigen van hulpmiddelen (apparatuur) bij het asfalteren.

Preventie

De volgende strategieën kunnen worden toegepast om Asfaltresten en reinigingsmiddel te verminderen:

Voorkom de vorming van asfaltresten en reinigingsmiddel

  1. Beperk reiniging tot een minimum en overweeg of er wel een reiniging nodig is.
  2. Overweeg een mechanisch reiniging.

Wanneer een mechanische reiniging niet mogelijk is moet voor het opvangen van asfaltresten en reinigingsmiddelen absorptiematten gebruikt worden.

Opvangen van asfaltresten en reinigingsmiddelen

  1. Gebruik herbruikbare matten, zoals polypropyleenmatten. Deze kunnen afhankelijk van de hoeveelheid opgevangen reinigingsmiddelen en asfaltresten, herhaaldelijk gebruikt worden als ondergrond bij het schoonmaken.
  2. Er kan ook gebruik gemaakt worden van wegwerpabsorptiematten (zoals papierenmatten), dit krijgt echter niet de voorkeur.

Zie ook: