Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen asfaltresten en reinigingsmiddel

Ieder jaar verdwijnt gasolie of koudreiniger in de bodem bij het reinigen van asfaltspreidmachines, die worden ingezet bij wegonderhoud en bij nieuwbouw van wegen. Tegenwoordig worden de asfaltspreidmachines minder vaak gereinigd dan voorheen. Het is gebruikelijk om de machines zoveel mogelijk mechanisch schoon te maken en slechts incidenteel met gasolie of koudreiniger te reinigen. Hierdoor is het gebruik van absorptiematten afgenomen.

Mogelijke verontreinigingen

Oplosmiddelen (gasolie) vormen een mogelijke verontreiniging.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico’s.

Milieu

Gasolie wordt aangemerkt als milieugevaarlijke stof met R51 en R53 zinnen. Dit houdt in dat de stof giftig is voor in het water levende organismen. Op lange termijn kan de stof schadelijke effecten in het aquatisch milieu veroorzaken.