Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggerspecie

Baggerspecie en slootslib

Vrijkomen

Baggerspecie komt vrij bij:

  • Onderhoudsbaggerwerk: het op diepte houden van rivieren, havens, kanalen en grachten.
  • Saneringswerkzaamheden: bij vervuilde waterbodems.
  • Baggerwerk bij nieuwe werken zoals uitbreiding van havens en kanalen (voorbeeld Deltaplan Grote Rivieren).

Slootslib/-specie/-veek komt vrij bij het onderhoud van (berm)sloten en is elders omschreven onder de noemer slootveek.

Preventie

Preventie van het vrijkomen van baggerspecie kan door:

  • Het bovenstrooms toepassen van slibvangers.
  • Beleid ten aanzien van aanplant en snoei van bomen en bladerhoudende beplanting nabij oppervlaktewater aanpassen.
  • Het toepassen van harde beschoeiing om erosie te voorkomen.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Hergebruik van zand en klei uit baggerspecie is haalbaar gebleken. Dit bevindt zich niet meer in proeffase. Onderzoek gaat uit naar grootschalige toepassingen van baggerspecie en afgeleide producten door eenvoudige technieken (zie [Grond (boor-)]).

Binnen het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (baggerspecie)]) zijn nadrukkelijk meer mogelijkheden voor het toepassen en verwerken van baggerspecie als grond dan voorheen.

Zie ook: