Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Banden

Banden

Vrijkomen

Banden komen vrij:

  • bij onderhoudswerkzaamheden aan autopark/transportbanden;
  • als zwerfvuil of illegale stort.

Preventie

De volgende preventiemaatregelen worden genomen:

  • Banden met een lagere rolweerstand hebben een langere levensduur. Sinds 2012 is het Europees verplicht om een bandenlabel toe te voegen dat de rolweerstand aangeeft van klasse A (laagste weerstand) tot en met G (hoogste weerstand). Het gebruiken van banden met klasse A, het hanteren van de juiste rijstijl en het hebben van een juiste bandenspanning zorgen ervoor dat banden langer meegaan.
  • Bij consumenten wordt het bewustzijn voor het op spanning houden van banden vergroot.
  • Aan machinisten wordt met de opleiding Het Nieuwe Draaien geleerd hoe zij zuinig met brandstoffen en materieel om kunnen gaan. Dit spaart ook de banden.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Voor banden wordt het volgende onderzoek gedaan en vinden nieuwe ontwikkelingen plaats:

  • in een cementfabriek in Zwitserland worden oude banden samen met zuiveringsslib als brandstof gebruikt. De verontreinigingen die hierbij vrijkomen worden door een nieuw rookgasreinigingssysteem vernietigd;
  • enkele grote bandenfabrikanten gaan materiaal van oude banden inzetten voor de productie van nieuwe banden. Circa 10% van het oude bandmateriaal is daarvoor geschikt;
  • in nieuwe autobanden is het aandeel PAK aanzienlijk gereduceerd sinds 2010. Echter vormen autobanden een belangrijke bron voor de diffuse emissie van zink en microplastics.

Zie ook: