Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase banden

Hergebruik

Mogelijke maatregelen ter bevordering van het hergebruik van banden:

  • Het rubber van autobanden kan worden gevulkaniseerd: de basisgrondstof voor rubber wordt met roet en zwavel vermengd, waarna de diverse lagen door verhitting aaneen worden gekit. Een nadeel van het vulkaniseren is dat het in veel gevallen een onomkeerbaar proces is.
  • Sinds 2004 is het Besluit beheer autobanden van kracht. Met dit besluit is een retour-inzamelingsstructuur voor autobanden opgezet. Dit houdt in dat producenten en importeurs van autobanden een inname- en verwerkingssysteem voor autobanden op moeten zetten. Dit systeem moet ertoe leiden dat uiteindelijk 50% van het gewicht van de autobanden nuttig moet worden hergebruikt. De producenten en importeurs moeten de inname en be- en verwerking van afgedankte autobanden financieren. Elke laatste houder moet zijn gebruikte autobanden bij de aanschaf van nieuwe banden, zonder kosten af kunnen geven. Hiermee wordt de prikkel voor het dumpen van banden weggenomen. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk producthergebruik van gebruikte autobanden (bv. loopvlakvernieuwing), en als dit niet mogelijk is, materiaalhergebruik.
  • De Vereniging Band en Milieu (BEM), waarvan 21 importeurs en fabrikanten lid zijn, heeft het initiatief genomen deze individuele verplichting onder te brengen in een collectieve uitvoeringsorganisatie van de bandenbranche.
  • Door het aanbrengen van een nieuw loopvlak kan de levensduur van een groot deel van de vrachtwagenbanden verlengd worden tot 600.000 km.
  • Ook van personenautobanden kan het loopvlak worden vernieuwd. In tegenstelling tot bedrijfsautobanden is dit bij personenautobanden slechts eenmaal mogelijk. Een groot probleem bij de afzet van vernieuwde personenautobanden is dat het verschil in prijs met nieuwe banden erg klein is. Om deze reden worden er winterbanden van gemaakt, die vervolgens worden geëxporteerd.