Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen banden

Algemeen

Een autobuitenband is samengesteld uit rubber, textiel, staal, kunststof, dwarsversterkingen en (verkoperde) stalen hielringen. Vrachtwagen-, bus- en tractorbanden zijn van natuurrubber gemaakt, binnenbanden van auto’s en (brom-)fietsen voornamelijk van butylrubber, terwijl personenautobanden in hoofdzaak van styreen butadieen rubber (SBR) zijn gemaakt. Per jaar worden in Nederland ongeveer zes miljoen autobanden afgedankt. Sinds 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden van kracht.

Mogelijke verontreinigingen

Bij banden kunnen mogelijk de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • PAK;
  • zware metalen (Zn, Cd);
  • aanhangende verontreinigingen (bijvoorbeeld olie, grond).

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico's

Milieu

Geen specifieke risico’s. Binnen de grond-, weg- en waterbouwsector zijn banden een afvalstof, die als zwerfvuil wordt aangetroffen (bijv. klapband snelweg of illegaal gedumpt) of die vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden van eigen materieel.