Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen beton (incl. colloïdaalbeton)

Materiaaleigenschappen

Zie ook de materiaaleigenschappen in tabelvorm:

Mogelijke verontreinigingen

Zie [Puin en granulaten].

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Zie [Puin en granulaten].

Milieu

Zie [Puin en granulaten].