Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase betonelementen

Betonelementen worden toegepast in kust- en oeverwerken (RAW code 52).

Kust- en oeverwerken

Betonelementen in waterbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vallen betonelementen onder de categorie V (Vormgegeven bouwstoffen) (bestaande werken vallen onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Certificering van betonelementen geschiedt op basis van externe linkBRL 2313, externe linkBRL 2813, externe linkBRL 9080 (civieltechnisch) en externe linkBRL 5070 (milieuhygiënisch).

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Oplichten en afschuiven van de constructie

Goede verankering aan het geotextiel

Wrikken van de constructie

Zorgvuldige uitvoering bij (machinaal) aanbrengen van elementen.

Zorgvuldige verankering van matten.

Goed opvullen van de open ruimtes met bijvoorbeeld steenslag

Bij onderhoud tijdig bijvullen van inwasmateriaal.