Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Betonnen damwand

Betonnen damwand

Een betonnen damwandelement is een gewapend, eventueel voorgespannen betonnen element met zodanige profilering dat met meerdere planken een wand gevormd kan worden. Een betonnen damwandconstructie is een grond- of waterkerende constructie bestaande uit een wand, samengesteld uit betonnen damwandelementen. Niet-voorgespannen betonnen damwanden worden voornamelijk toegepast langs de grotere kanalen en watergangen, als een betrekkelijk geringe kerende hoogte voldoende is en de damwanden niet of nauwelijks worden blootgesteld aan hoge externe krachten. Voorgespannen betonnen damwanden zijn geschikt voor het opnemen van zowel horizontale als verticale belastingen. De vorm komt bijna geheel overeen met die van de stalen damwand.

Leverancier

Diverse

Leveringsvorm

(Prefab) damplanken met dikten variërend van 120 mm tot 300 mm en lengten van 2,5 – 5,5 m, in het algemeen uitgevoerd in betonkwaliteit C35/45 voor de waterbouw·

Voorgespannen betonnen damwandelementen uitgevoerd in betonkwaliteit C55/65 en C75/85, in diverse lengtes en standaard profielvormen

Zie ook