Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bitumenemulsie, vloeibitumen en asfaltkleefmiddel

Bitumenemulsie, vloeibitumen en asfaltkleefmiddel

Vrijkomen

Bitumenemulsie, vloeibitumen en asfaltkleefmiddel komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

 • oppervlakbehandeling: scheurbehandeling, microdeklaag/spoorvulling;
 • het aanbrengen van een kleeflaag om nieuwe lagen asfalt op de onderliggende laag te kleven;
 • het aansmeren van naden en voegen in wegdekken;
 • het aanmaken van koudasfalt;
 • het aanmaken van emulsieasfaltbeton;
 • stabilisaties;
 • slemmen/slurry seal.

Preventie

De volgende preventiemaatregelen worden genomen:

 • bij grootschalige toepassing wordt gebruik gemaakt van tankwagens met sproeibalk. Bij kleinschalige toepassing worden vaten ingezet, welke aan de producent worden geretourneerd (statiegeldsysteem). Om deze redenen ontstaat er bij deze werkzaamheden geen restafval van verpakkingsmateriaal;
 • wanneer materialen en machines na afloop ter plaatse worden gereinigd, dient het schoonmaken plaats te vinden op absorptiematten en niet in de (onbedekte) berm. Sproeimachines worden in de werkplaats gereinigd;
 • niet-uitgeharde restanten emulsie bewaren en een volgende keer gebruiken;
 • het te veel aangebrachte steenslag/brekerzand kan worden opgeveegd en later hergebruikt;
 • emulsieasfaltbeton wordt bij toepassing van grote hoeveelheden aangevoerd per as, terwijl bij kleinere hoeveelheden gebruik gemaakt wordt van containers of plastic zakken. Het ontstaan van restafval (verpakkingsmateriaal) wordt zoveel mogelijk voorkomen doordat de containers na gebruik retour gaan naar de leverancier (statiegeldsysteem).

Zie ook: