Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase bitumenemulsie, vloeibitumen en asfaltkleefmiddel

Hergebruik

Mogelijke maatregelen ter bevordering van het hergebruik:

  • tankwagens en containers/vaten: de tankwagens en containers gaan, inclusief eventuele restanten, retour naar de leverancier van het materiaal;
  • uitgeharde resten bitumenemulsie, vloeibitumen en kleefmiddel worden afgevoerd. Overigens komen deze materialen nauwelijks als zodanig vrij;
  • het asfaltbeton van een wegdek dat is behandeld met emulsiebeton of koudasfalt kan, wanneer het asfalt wordt opgebroken en op dezelfde wijze worden hergebruikt als frees- of breekasfalt, mits het gehalte aan nevenbestanddelen niet meer bedraagt dan 5,0% m/m (zie RAW-code 31.26.07, lid 05).
  • niet uitgeharde resten kleefmiddel, al dan niet verpakt in vaten, kunnen in principe weer gebruikt worden en gaan in de praktijk terug naar de leverancier.
  • in geval van een metalen verpakking, wordt deze voor reiniging en recycling afgevoerd naar de leverancier of naar een reinigingsinstallatie voor vaten (reconditioner).