Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen bitumenemulsie, vloeibitumen en asfaltkleefmiddel

Algemeen

Bitumenemulsie bestaat uit een emulsie van bitumen en water in verschillende verhoudingen. Het wordt gebruikt als bindmiddel bij oppervlakbehandelingen, als kleefmiddel bij kleeflagen en als bindmiddel voor emulsieasfaltbeton (EAB) en koudasfalt. Koudasfalt (RAW. 31.21.06) is een mengsel van mineraal aggregaat en een bindmiddel (bijv. Bitumenemulsie). EAB (koudasfalt bereid met bitumenemulsie, RAW-code 31.21.06) bestaat uit steenslag, brekerzand, cement of kalk en bitumenemulsie.

Asfaltkleefmiddel en vloeibitumen bestaan uit een oplossing van bitumen in een aardoliedestillaat. Asfaltkleefmiddel wordt gebruikt bij het aansmeren van naden en voegen en bij kleeflagen. Vloeibitumen wordt toegepast als bindmiddel in koudasfalt. EAB heeft de voorkeur boven koudasfalt met vloeibitumen, omdat dit minder milieubelastende stoffen (organische oplosmiddelen) bevat. Hetzelfde geldt voor bitumenemulsie.

Bitumenemulsie, vloeibitumen, asfaltkleefmiddel en daarvan afgeleide materialen worden hoofdzakelijk gebruikt bij reparatietechnieken in de asfaltwegenbouw:

  • oppervlakbehandeling: na reiniging van het verhardingsoppervlak worden bitumenemulsie, slijtlagenbitumen of gemodificeerde bindmiddelen (polymeerbitumen of vloeibitumen) gelijkmatig aangebracht. Vervolgens wordt de laag afgestrooid met steenslag en aangewalst;
  • scheurbehandeling: afhankelijk van de aard en de ernst van de scheuren wordt deze techniek op verschillende manieren toegepast. In grote lijnen komt het erop neer dat de scheur na schoonmaken gevuld wordt met (een bepaald type) bitumenemulsie. Hierna wordt het afgestrooid met brekerzand of steenslag en aangewalst;
  • microdeklaag of spoorvulling: na het eventueel verwijderen van de wegmarkering en het verwijderen van eventuele hobbels in het wegdek wordt het wegoppervlak gereinigd en voorzien van een microdeklaag van emulsieasfaltbeton;
  • slemmen: op een oppervlak met rafeling, scheuren en/of gaten wordt EAB of een vloeibaar mengsel van fijngegradeerd mineraal aggregaat (kalk of cement en brekerzand) en bitumenemulsie aangebracht. Het geheel wordt afgestrooid met zand of fijne steenslag;
  • vullen van gaten en oneffenheden (koudasfalt): de gaten worden na schoonmaken gevuld met het reparatiemengsel en eventueel afgestrooid met brekerzand of split.

Mogelijke verontreinigingen

De volgende verontreinigingen kunnen voorkomen:

  • Bitumenemulsie: geen;
  • Vloeibitumen, asfaltkleefmiddel: organische oplosmiddelen (gasolie, benzine).

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico’s.

Milieu

Geen specifieke risico’s.